2.10: G blues del 4

Några licks i G blues. Ny vokabulär!