3.9: Careless whisper

Tala om clichéer. Glissandon, till och med bends.