3.8: F# Blues

Blues skalan och övningar och öva lite med frasering