3.6: A dur övning del 2

Öva A dur i sexter. Kännedomen av sexter hjälper med att spela melodiskt