3.16: St thomas del 1

Se på B-delen. Tankar om hur man bearbetar ackorden