3.10: Baker Street

Tala om clichéer. Höga toner, altissimo g