2.9: G blues del 3

Rytm är viktigt. Rytmiska fraser i G Blues