2.6: Öva vidare

Rytmvariation med marraccas i 12 takters blues form i G (Gå inte längre än fjärdedelar eller halvnoter och spela någo av rytmiska motiv samtidigt på saxofon med vänster hand)