2.5: Introduktion till maraccas+sax

Long ton övning med maraccas (Två takter per ton och obs på o starta tonen rätt)