2.4: Liten recap före man far vidare

Om 1-3 var svåra så checka lite recap/extra övningar för o stärka skills från nivå 1.