2.17: Melodi och lite improvisation

Jag visar helheten och förslag på improvisation