2.16: A delen

Övning av dorisk skala och fyrklangerna. Introduktion till 2-5