2.15: Öva b delen i Cristo Redentor

Vi börjar med att se på B delen först. Vi lär oss ackorden och tonerna