2.14: Toner från ton

Spela kromatiskt uppåt och nerå så långt det går från D och från D