2.13: Kromatisk skala

En skala som går genom alla toner i saxofonen