2.12: Tambú med toner

ADZ övning i 6/8 från tonen D (Också halvton&helton från grundton)