2.1: Indianstep

Velkommen tilbake til nivå 2! Dette steget er litt mer komplisert enn på nivå 1 og krever at du ser på videoen flere ganger og får med deg bena.