1.8: Treklanger

Lär dig treklangen på saxofon som du kommer o behöva i senare nivåer av kurser.