1.7: Långa toner

Talar om metronom. Stampa rytm med fot eller metronom och spela långa toner (Heltoner, halvtoner och fjärdedelar)