1.6: Öva tunga

Bygger på det som gått igenom i punkt 2