1.20: Frasering

Frasering är viktigt. Saxofonister visar sin personlighet genom frasering. Vi talar om staccato legato etc. Vi behandlar också övertoner, bends, glissandos osv.