1.19: Öva alla tonarter

Also Sprach Zararthustra övningen i genom circle of fifths