1.17: Intervall övn från A

Öva hela ASZ övningen i A. Sjung också.