1.14: Samma men från E – Del 2

Öva ASZ från E Halvton