1.13: Samma men från E – Del 1

Öva ASZ från E. Heltoner