1.12: Advanced version av förra övning

Torrövning. Introducering av circle of fourths Sjung också intervall övningen i både E och A. Visa cirkeln i videon