1.1: Sätta ihop delarna

Hej och välkommen. I detta avsnitt skall vi bekanta oss med både Alt och Tenor Saxofonen, dess delar och vad som måste göras i början och slutet av en session. Lär dig lite om mekaniken och knapparna.